Raadsgriffie

Raadsgriffie

De raadsgriffie ondersteunt de gemeenteraadsleden bij het raadswerk. Het opstellen van de agenda, een goed verloop van de vergaderingen en de besluitvorming en het organiseren van werkbezoeken zijn onderdeel van de taken van de griffie. Daarnaast heeft de griffie een adviserende functie. Zij adviseert bij het formuleren van moties en amendementen en de inzet van andere politieke instrumenten.

Wat kan de raadsgriffie voor u betekenen?

U kunt bij de raadsgriffie terecht voor vragen over vergaderingen, onderwerpen van de raadsagenda en u kunt zich bij de raadsgriffie (aan)melden als u gebruik wil maken van het spreekrecht of meer wil weten over uw inspraak.

Wie werken bij de raadsgriffie?

  • Raadsgriffier: Erik (H.R.) Lanning
  • Raadsadviseur/plv. raadsgriffier: Miranda (L.M.) Timmermans
  • Commissiegriffier: Sander Feijth

Heeft u vragen?

Bellen:  (0341) 411 911.
E-mail:  gemeenteraad@harderwijk.nl

Bezoekadres: Havendam 56
Postadres: Postbus 149, 3840 AC Harderwijk

Vraag of Contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Alle contactgegevens