Reconstructie Burg. de Meesterstraat / Havenkade

Reconstructie Burg. de Meesterstraat / Havenkade

let op

Actueel

Vernieuwing van een belangrijke verkeersader

Maandag 5 oktober start de reconstructie van de Burg. de Meesterstraat en de Havenkade door Hoornstra-Ophof Infra bv in opdracht van de gemeente Harderwijk. De herinrichting van deze straten zorgt voor een goede en verkeersveilige ontsluiting van de nieuwe woongebieden De Kades, Stadswerven (Waterfront) en een aantrekkelijke stadsentree vanuit de N302. Om de verkeersoverlast zo veel mogelijk te beperken vinden de werkzaamheden gefaseerd plaats. In de eerste fase wordt gedurende drie weken aan de zijde van de Zeebuurt gewerkt. Na deze drie weken wordt de zijde van het Waterfront opgepakt (2e fase). Tijdens fase 1 en 2 kan het verkeer gewoon in twee richtingen plaatsvinden.

Verbetering waterkwaliteit

Naast de herinrichting van de Burg. de Meesterstraat en Havenkade wordt ook een ondergrondse waterverbinding tussen de Friesegracht, Vissershaven en de Lelyhaven gerealiseerd, om de waterkwaliteit in de Vissershaven en Lelyhaven te verbeteren. De beide havens zijn nu doodlopend en worden niet of nauwelijks voorzien van vers water. Om de waterkwaliteit in de toekomst te kunnen garanderen, wordt er nu op voorhand al een waterverbinding gerealiseerd om straks niet voor een tweede keer de straten open hoeven te breken.

Parkeerterrein Scheepssingel

Van 16 november t/m 22 december is het parkeerterrein aan de Scheepssingel afgesloten voor vergunninghouders Stadhuis. Vergunninghouders Stadhuis kunnen gedurende deze periode parkeren onder het stadhuis of op de Boulevard. De vergunninghouders worden met een informatiebord geïnformeerd. 

Parkeerterrein Karwei

Het parkeerterrein Karwei is afgesloten van 16 november t/m 23 november. De vergunninghouders worden met een informatiebord geïnformeerd. 

Tijdstip werkzaamheden

  • Werkzaamheden Burgemeester de Meesterstraat 5 oktober t/m 23 november
  • Werkzaamheden Ondergrondse waterverbindingen 23 november t/m 21 december

Met bewegwijzering en/of verkeersregelaars wordt op locatie aangegeven wat alternatieve routes zijn.

Voorlopig ontwerp

Via onderstaande tekeningen kunt u het voorlopig ontwerp van de nieuwe situaties bekijken die zijn besproken tijdens een inloopmoment en een bespreking met het wijkplatform. Op dit moment worden de voorlopige ontwerpen uitgewerkt naar een definitieve uitvoeringstekening. 

Meer informatie

De werkzaamheden worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en gefaseerd uitgevoerd. Dit om overlast en risico zoveel mogelijk te voorkomen. Heeft u vragen over (de uitvoering van) de reconstructie van de Burgemeester de Meesterstraat en Havenkade? Neem dan contact op met Erik Hamelink, gemeentelijk projectleider, via tel. 411 911  of email h.hamelink@harderwijk.nl.

Stel eventuele vragen aan een van de medewerkers van Hoornstra-Ophof Infra bv: telefoonnummer voor calamiteiten, klachten, bereikbaarheid: 06-4546 5179. Mailadres voor vragen en/of opmerkingen: burgdemeester@hoornstra-ophof.nl.

Betrokkenheid Provincie Gelderland

De reconstructie wordt in belangrijke mate financieel gesteund door een subsidiebijdrage vanuit de Provincie Gelderland via het investeringsprogramma Stad en Regio.

Vraag of Contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Alle contactgegevens