Geluid

  • De gemeente heeft als taak om geluidsoverlast en gezondheidseffecten van geluid te voorkomen.
  • Daarom gelden er geluidsnormen voor bijvoorbeeld verkeer, bouwprojecten, evenementen en horeca.

Melding overschrijden geluidsnormen