Gemeente Harderwijk / De Harder

De Harder

Het gebied de Harder wordt de komende jaren herontwikkeld. Het bestaande gebouw waarin Harders Plaza was gevestigd maakt zal plaats voor een themacentrum met thematische detailhandel en horeca. Binnen de projectontwikkeling wordt eveneens de vestiging van een supermarkt mogelijk gemaakt. Op de hoek van de Burgemeester de Meesterstraat en de Knardijk is een filiaal van McDonald’s gebouwd. Gelegen tegen het themacentrum aan, met zicht op het Zeebuurtpark, worden in vier bouwlagen 110 appartementen ontwikkeld.

Zowel het themacentrum als het filiaal van McDonald’s zullen rechtstreeks ontsloten worden via de Knardijk (parallelweg van de N302). Op dit moment is voor de tijdelijke supermarkt een in- en uitrit aangelegd. Het filiaal van McDonald’s maakt hier ook gebruik van. Op termijn zal nog een tweede ontsluiting op de Knardijk worden aangebracht. De appartementen worden ontsloten via de Flevoweg. Vanaf de bestaande keerlus loopt langs het appartementengebouw een doodlopend straatje worden aangelegd, waarlangs ook de benodigde parkeerplaatsen voor de appartementen een plek krijgen. Er is geen verbinding voor het autoverkeer tussen de Flevoweg en het themacentrum, wel komt vanaf die zijde op een tweetal plaatsen een voet- en fietsverbinding komen. Het Zeebuurtpark heeft eveneens een opknapbeurt gekregen.

Contact

Voor vragen of opmerkingen over project De Harder neem contact op met Borghese Real Estate uit Nijkerk via telefoonnummer (033) 246 40 10 of e-mailadres info@bre.nl