Gemeente Harderwijk / De Harder

De Harder

Het gebied de Harder zal de komende jaren worden herontwikkeld. Het bestaande gebouw waarin Harders Plaza is gevestigd zal plaats maken voor een themacentrum met thematische detailhandel en horeca. Binnen de projectontwikkeling wordt eveneens de vestiging van een supermarkt mogelijk gemaakt. Op de hoek van de Burgemeester de Meesterstraat en de Knardijk is een filiaal van McDonald’s gebouwd. Gelegen tegen het themacentrum aan, met zicht op het Zeebuurtpark, zullen in vier bouwlagen 108 appartementen ontwikkeld worden.

Zowel het themacentrum als het filiaal van McDonald’s zullen rechtstreeks ontsloten worden via de Knardijk (parallelweg van de N302). Op dit moment is voor de tijdelijke supermarkt een in- en uitrit aangelegd. Het filiaal van McDonald’s maakt hier ook gebruik van. Op termijn zal nog een tweede ontsluiting op de Knardijk worden aangebracht. De appartementen zullen worden ontsloten via de Flevoweg. Vanaf de bestaande keerlus zal langs het appartementengebouw een doodlopend straatje worden aangelegd, waarlangs ook de benodigde parkeerplaatsen voor de appartementen een plek zullen krijgen. Er zal geen verbinding voor het autoverkeer zijn tussen de Flevoweg en het themacentrum, wel zal er op een tweetal plaatsen een voet- en fietsverbinding komen. Het Zeebuurtpark zal eveneens een opknapbeurt krijgen.

Contact

Voor vragen of opmerkingen over project De Harder neem contact op met Borghese Real Estate uit Nijkerk via telefoonnummer (033) 246 40 10 of e-mailadres info@bre.nl