Procedures

Voor de ontwikkeling van het themacentrum en voor de bouw van het tweede appartementengebouw dienen nog planologische procedures doorlopen te worden. Voor het appartementengebouw zal een omgevingsvergunning uitgebreide procedure worden doorlopen. Voor de casco bouw van het themacentrum zal een reguliere omgevingsvergunningprocedure doorlopen worden. Vervolgens zal voor het gehele plangebied een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld.

Via deze website zal worden aangekondigd wanneer welke procedure gestart zal gaan worden.

Contact

Voor vragen of opmerkingen over project De Harder neem contact op met Borghese Real Estate uit Nijkerk via telefoonnummer (033) 246 40 10 of e-mailadres info@bre.nl