Themacentrum

Het nieuw te ontwikkelen themacentrum zal plaats bieden aan thematische detailhandel en horeca. Met thematische detailhandel wordt bedoeld: “Detailhandel in artikelen behorende tot de thema’s vrije tijd en wonen, nader te specificeren in de branches huis en interieur en buitensport en recreatie”. Er zullen hoofdzakelijk grote units vanaf 1000 m² worden ontwikkeld. Binnen dit themacentrum is eveneens ruimte voor een supermarkt.

Het themacentrum is voor het autoverkeer te bereiken via een tweetal inritten vanaf de Knardijk. Er zal geen verbinding voor het autoverkeer zijn tussen de Flevoweg en het themacentrum, wel zal er op een tweetal plaatsen een voet- en fietsverbinding komen. Het parkeren zal plaatsvinden op het maaiveld, tussen de Knardijk en de bebouwing. Dit parkeerterrein zal ook landschappelijk goed worden ingericht.

Het gebouw bestaat uit twee bouwlagen met in totaal een hoogte van 14 meter. Op een drietal plekken zal de tweede verdieping van het gebouw op poten over het parkeerterrein heen gebouwd worden. Het gebouw krijgt een hoogwaardige uitstraling, bekleed met (houten) lamellen en op diverse plaatsen worden grote daglichtopeningen geplaatst.

artist impression themacentrum

Contact

Voor vragen of opmerkingen over project De Harder, neem contact op via contactformulier De Harder