Iemand machtigen

 • Op donderdag 6 juni is in Nederland de verkiezing voor het Europees Parlement.
 • Als u niet zelf kunt of wilt stemmen, kunt u iemand anders voor u laten stemmen. Dit heet machtigen.
 • De gemachtigde moet zelf ook kiesgerechtigd zijn voor de verkiezing.
 • De gemachtigde mag in totaal 3 stemmen uitbrengen: 1 keer voor zichzelf en maximaal voor 2 anderen.
 • De gemachtigde moet deze stem(men) tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen.

 • Als u al eerder weet dat u niet op 6 juni kunt stemmen, dan kunt u ook iemand schriftelijk machtigen om voor u te gaan stemmen.
 • U en degene die u machtigt ondertekenen allebei het machtigingsformulier.
 • Aanvragen kan aan de balie in de Stadswinkel of u kunt het onderstaande formulier downloaden en opsturen via burgerzaken@harderwijk.nl.
 • Het formulier moet uiterlijk maandag 3 juni ontvangen zijn door de gemeente.
 • De gemeente stuurt het volmachtbewijs naar de gemachtigde.
 • Met het volmachtbewijs kan deze persoon voor u stemmen.
 • De gemachtigde hoeft geen kopie van uw legitimatiebewijs meer te laten zien in het stembureau.
Schriftelijke machtiging aanvragen (pdf, 205 KB)

U kunt met uw stempas iemand voor u laten stemmen. Dat heet een onderhandse volmacht. Een onderhandse volmacht kunt u tot op de dag van de verkiezing regelen.

Uw stempas ontvangt u enkele weken voor de verkiezingen. Op de achterkant van uw stempas staat het volmachtbewijs. Vul deze als volgt in:

 1. Zet uw handtekening op de achterkant van uw stempas.
 2. Vul de gegevens van de gemachtigde in.
 3. Laat degene die voor u gaat stemmen ook een handtekening zetten op de achterkant van uw stempas.
 4. Geef degene die u machtigt uw stempas en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee.
 5. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn (geldig tot 7 juni 2019 of daarna).

Met de app KopieID van de Rijksoverheid maakt u op een veilige manier een kopie van uw identiteitsbewijs. U kunt dan de foto en het Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar maken.

 • Maak uw BSN en foto onleesbaar. Let op: kijk goed op uw ID-bewijs waar uw BSN staat. Dit nummer kan ook staan in een (machine leesbare) strook onderaan het document. Maak ook daar uw BSN onleesbaar.
 • Uw naam, geboortedatum, handtekening en de geldigheidsduur van het document zijn nodig voor de identificatie. Deze gegevens mag u dus niet onleesbaar maken.
 • Met de KopieID app kunt u ook een watermerk toevoegen aan de kopie. In dit watermerk vermeldt u het doel waarvoor u de kopie maakt en de datum waarop u de kopie maakt. U kunt de kopie vervolgens versturen of printen.