Toegankelijkheid stembureaus

 • Alle stemlocaties in de gemeente Harderwijk zijn van tevoren bezocht en gecontroleerd. Dit doen wij met de checklist die is opgesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 • Per stemlocatie geven wij hieronder met sterren de mate van toegankelijkheid aan. Iedere locatie voldoet aan de wettelijke vereisten, maar het ene stembureau is toegankelijker dan de ander.
 • De toegankelijkheid van onze stembureaus duiden wij aan met ***, hoe meer sterren, hoe toegankelijker. 

** Huis van de Stad: het Huis van de stad is een stembureau dat heel druk bezocht wordt. Men moet hier meestal lang wachten. Kiezers met een lichamelijke beperking kunnen via de rolstoellift toegang krijgen tot het stembureau. Deze bevindt zich rechts achterin de Raadzaal. U komt daar via de gang richting de trouwzaal. Bij de ingang van het Huis van de Stad is een stembureaulid die u hier naartoe kan brengen en indien nodig kan helpen.

** CBS Dok 19: geen bijzonderheden.

*** MFC De Kiekmure: zeer toegankelijk vanwege elektrische deuren. Dit is een druk bezocht stembureau. Hier bevinden zich meerdere stembureaus in één ruimte waardoor er veel geluid en rumoer is.

** Plantagekerk: geen bijzonderheden.

* Het Leonardo: een invalide parkeerplaats is niet heel erg dichtbij.

** AZS De Vlieger: geen bijzonderheden.

** CBS Willem Alexander: geen bijzonderheden.

** Korfbalvereniging Unitas/Perspectief: Het stembureau bevindt zich op een verdieping. Er is een lift in het gebouw. Deze route wordt aangegeven.

** Ontmoetingstuin De Rietmeen: geen bijzonderheden.

** Dorpskerk Hierden: geen bijzonderheden. Dorpshuis Hierden is ruimer opgezet.

*** Dorpshuis Hierden: zeer toegankelijk wegens ruime opzet.

*** Hervormde Kerk Het Visnet: geen bijzonderheden.

* Sporthal De Bogen Drielanden: enigszins krappe toegang. Het stembureau Kerkelijk Centrum De Regenboog zit hier in de buurt en is ruimer opgezet. Dit is een druk bezocht stembureau. Hier bevinden zich meerdere stembureaus in één ruimte waardoor er veel geluid en rumoer is.

** Walstein Woonzorg Nederland, geen bijzonderheden.

*** Kerkelijk Centrum De Regenboog: zeer toegankelijk wegens ruime opzet.

*** Drive in Stadsbedrijf: toegankelijk omdat het mogelijk is om vanuit de auto te stemmen.

* Stationsplein: toegankelijk door een hellingbaan. Een invalide parkeerplaats is niet heel erg dichtbij.

**Grote Kerk Verenigingsgebouw, geen bijzonderheden.

**Buurthuis de Tweeling, geen bijzonderheden.

***MFC De Roef, zeer toegankelijk vanwege elektrische deuren. Dit is een druk bezocht stembureau. Hier bevinden zich meerdere stembureaus in één ruimte waardoor er veel geluid en rumoer is.

Kunt u door een lichamelijke beperking zelf niet stemmen? Dan mag u hulp krijgen in het stemhokje. Bijvoorbeeld als u slechtziend of blind bent of de ziekte van Parkinson heeft. U kunt zelf iemand meenemen om te helpen of een stembureaulid om hulp vragen. 

 

In alle stembureaus hangt een vergrote kandidatenlijst. Daarnaast is er voor kiezers met een visuele beperking op ieder stembureau een leesloep die 4X vergroot en een lichtopbrengst van 3000 lux aanwezig. Ook moet in het stemhokje goede verlichting zijn. 

Bent u analfabeet of beheerst u de Nederlandse taal niet (of niet goed)? Dan mag u geen hulp krijgen bij het stemmen. U mag buiten het stemhokje wel uitleg krijgen over hoe het stembiljet werkt. Maar u mag geen hulp krijgen in het stemhokje.

Heeft u een (licht) verstandelijke beperking? Dan mag u geen hulp krijgen in het stemhokje. Wel mag u buiten het stemhokje uitleg krijgen over hoe het stembiljet werkt. Veel gemeenten en maatschappelijke organisaties organiseren voor de verkiezingen trainingen over het stemmen. Daarnaast kunnen kiezers met een verstandelijke beperking uitleg krijgen en oefenen op Hoewerktstemmen.nl

 

Heeft u een wettelijke vertegenwoordiger, bijvoorbeeld een mentor, bewindvoerder of curator? Dan mag u zelf stemmen. Het kiesrecht is een persoonlijk recht dat alleen voor de kiezer is. U mag er zelf voor kiezen om iemand te machtigen om voor u te stemmen. Dit geldt ook als u onder curatele staat. U moet dat zelf aan iemand anders vragen.

Bent u mentor, bewindvoerder of curator dan betekent dat u niet om die reden voor deze persoon mag stemmen. Dit mag alleen met een volmacht die door hem/haar aan u is verleend. Kijk op de pagina Iemand machtigen voor meer informatie daarover. Een machtiging o.i.d. van een rechtbank volstaat niet. 

 

Wilt u iemand machtigen, maar kunt u geen handtekening zetten? En staat op identiteitsdocument “niet in staat tot tekenen”? Dan hoeft u de schriftelijke volmacht of de machtiging via uw stempas niet te ondertekenen. De gemeente of het stembureau controleert of de opmerking “niet in staat tot tekenen” in uw identiteitsdocument staat. Als dat zo is, kan iemand anders voor u stemmen.
De toegankelijkheid van de stembureaus voor kiezers met een beperking heeft onze doorlopende aandacht.

Heeft u tips of ervaringen voor ons dan ontvangen wij dit graag via verkiezingen@harderwijk.nl.

Voor mensen die snel overprikkeld raken, kan stemmen vermoeiend zijn. Indien u graag in een rustige omgeving wilt stemmen, raden wij u aan om uw stem op een veelal rustig moment op de dag uit te brengen. Het is tussen 7.30 uur en 9.00 uur en na 20.00 uur vaak minder druk op de stembureaus. Ook is de ene locatie meer geschikt dan de andere. Op de volgende stembureaus is het doorgaans minder druk: 

 • Plantagekerk
 • Het Leonardo
 • Dorpshuis Hierden 
 • Walstein Woonzorg Nederland
 • Grote Kerk Verenigingsgebouw
 • Buurthuis de Tweeling
 • Drive in Stadsbedrijf
 • Stationsplein