Subsidie schakelonderwijs

  • Scholen kunnen subsidie aanvragen voor het geven van schakelonderwijs.
  • Het doel van schakelonderwijs is om leerlingen die door een grote taalachterstand onder hun eigenlijke niveau presteren, extra en intensief te begeleiden.
  • Na het volgen van het schakelonderwijs zijn deze leerlingen in staat om het onderwijs op hun eigen niveau te volgen.

Nodig