Subsidie voor monumenten

  • Voor onderhoud of restauratie van uw monument kunt u subsidie aanvragen.
  • Neem hiervoor altijd eerst contact op met de gemeente.

Nodig

Welke subsidies zijn er?

  • Onderhoudssubsidie voor gemeentelijke monumenten: 25% gemeentelijke subsidie over de subsidiabele onderhoudskosten (zoals schilderwerk). De provincie verhoogt dit percentage tot 43,25%.
  • Restauratiesubsidie voor gemeentelijke monumenten: 35% over de subsidiabele kosten. De provincie verhoogt dit percentage tot 60,55%.
  • Onderhoudssubsidie voor rijksmonumenten: als u geen aanspraak hebt op subsidie van het Rijk kunt u bij de gemeente subsidie aanvragen voor 25% van de onderhoudskosten.

Maximaal bedrag per monument

Scroll de tabel om meer te zien
Soort subsidie Maximaal bedrag per monument
Onderhoudssubsidie voor gemeentelijke monumenten € 11.764,- per jaar (inclusief de provinciale bijdrage)
Restauratiesubsidie voor gemeentelijke monumenten € 48.440,- per 10 jaar (inclusief de provinciale bijdrage)
Onderhoudssubsidie voor rijksmonumenten € 6.800,- per jaar gemeentelijke subsidie