Week 1

Aanvragen vergunningen

  • Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):
  • 24-12-2020 Bellstraat/Keplerstraat: uitbreiden magazijn en aanleggen 2 extra inritten
  • 27-12-2020 Triasgracht 7: uitbreiden woning in strijd regels ro
  • 27-12-2020 Krommekamp 3: faciliteren Covid sneltestlocatie
  • 28-12-2020 Biesteweg 7: vernieuwen bestaande schuur
  • 29-12-2020 Wethouder Jansenlaan 90: uitbreiden poli apotheek
  • 29-12-2020 Waterfront: 40 koopwoningen, 15 koopappartementen met horeca en 74 huurappartementen
  • 30-12-2020 Meidoornlaan 11: dakkapel (achterzijde)
  • 30-12-2020 Waterfront NE kavel T: woning en inrit

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf - Realisatie en beheer, tel. 0341 411 911.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

  • 28-12-2020 Herman de Manstraat 1a: uitbreiden woning met erker

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Openbare bekendmaking

De burgemeester van Harderwijk maakt bekend ambtenaren, werkzaam bij het Klant Contact Centrum, te hebben aangewezen die belast zijn met de uitvoering van het bepaalde in artikel H4 van de Kieswet. Eerdere besluiten, waarbij ambtenaren, belast met uitvoering van het bepaalde in artikel H4 van de Kieswet, zijn aangewezen, zijn ingetrokken. Meer informatie: gemeente Harderwijk, mevr. I. Noordijk-Houkes, tel. 0341 411 911.

Naar overzicht