Week 45

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

 • 22-10-2020 Strokelweg 5: kleedruimten in strijd regels ro
 • 22-10-2020 Grote Marktstraat 29: markies (voorgevel)
 • 22-10-2020 Markt 6: terrasvlonder
 • 22-10-2020 Vosbergerhout 51: schuur (voorzijde) in strijd regels ro
 • 23-10-2020 Randweg 50: eenzijdige nokverhoging met dakkapel
 • 26-10-2020 De Wellen: uitkijkpunt
 • 26-10-2020 Paasloweg 9: paddock en verplaatsen container in strijd regels ro
 • 27-10-2020 Watervalweg 7: paardenbak in strijd regels ro
 • 27-10-2020 Wijtgraaf 41: paardenbak in strijd regels ro
 • 28-10-2020 Klavermeen 21: uitbreiden woning in strijd regels ro
 • 26-10-2020 Leuvenumseweg 7: kappen 5 bomen
 • 28-10-2020 Klavermeen 22: uitbreiden woning, overkapping en bijgebouw
 • 28-10-2020 Strandboulevard Oost 6: uitbreiden restaurant
 • 28-10-2020 Schapenhoek 6 : herbestemming berging en gevelaanpassing
 • 28-10-2020 Deventerweg 9 f: gebruiken pand als orthodontiepraktijk
 • 28-10-2020 Chansondreef 109: dakopbouw in strijd regels ro
 • 28-10-2020 Morsestraat perceel a5281: bedrijfspand met reclame en uitrit
 • 29-10-2020 Korhoenlaan 1-48: kappen 2 bomen
 • 29-10-2020 Bebopdreef 2: fietsenberging
 • 29-10-2020 ter hoogte van Molenweg 41: kappen 1 boom

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf - Realisatie en beheer, tel. 0341 411 911.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 22-10-2020 Handelsweg 30: inrit
 • 22-10-2020 Weverskamp 38: verplaatsen inrit
 • 22-10-2020 Smeepoortstraat 38: uitbreiden bergruimte in strijd regels ro
 • 22-10-2020 Boslaan 2-12: kappen 1 boom
 • 26-10-2020 Beekhuizerweg 3: kappen 1 boom
 • 26-10-2020 Parallelweg 26-18: kappen 2 bomen
 • 26-10-2020 Wijtgraaf 7: kappen 2 bomen
 • 26-10-2020 Melis Stokelaan 3: slopen betonvloer
 • 27-10-2020 Straussdreef 2: berging
 • 27-10-2020 Donkerstraat 4: verbouwen stadsmuseum
 • 27-10-2020 Friesegracht 9: vervangen kozijnen
 • 28-10-2020 De Ruyterlaan 1: legaliseren 2 schuren
 • 28-10-2020 Vosbergerhout 51: schuur (voorzijde) in strijd regels ro
 • 29-10-2020 waterfront ne kavel l: woning in strijd regels ro en aanleggen uitrit
 • 28-10-2020 Hazelaarlaan 19: verbreden erker (voorzijde)

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Milieumeldingen

Burgemeester er wethouders hebben de volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 21-10-2020: Dierenartsen Animal Care, Verkeersweg 57, 3842 LE Harderwijk, voor het slopen van een voormalig kantoorgebouw
 • 22-10-2020: Donkerstraat 15, 3841 CA Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een winkelpand/woonhuis
 • 27-10-2020: Kastanjelaan 30, 3843 JR Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning (dakconstructie)
 • 21-10-2020: Stationslaan 29, 3844 GA Harderwijk, voor het verwijderen van asbest en het slopen van een woonhuis
 • 22-10-2020: Holzstraat 4, 3841 JZ Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning
 • 22-10-2020: Coornhertstraat 26, 3842 JZ Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 0341 411 911.

Verleende omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan voor de bouw van 2 seniorenwoningen aan het Kruithuispad

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van 2 seniorenwoningen aan het Kruithuispad te Harderwijk (adressering: Kruithuispad 2 en Kruithuis 103).

De omgevingsvergunning Stadsweiden - Kruithuispad ligt met ingang van 5 november gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden tegen de omgevingsvergunning beroep aantekenen bij de rechtbank. U kunt alleen beroep aantekenen als u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend of indien u redelijkerwijze niet verweten kan worden dat u geen zienswijze ingediend heeft. Informatie: domein Ruimte, dhr. G. Westerink, tel. 0341 411 911.

De omgevingsvergunning (NL.IMRO.0243.OV00264-0002) kunt u raadplegen op de landelijke website:
ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: https://digitaleplannen.nl/0243/4ABB3197-767E-4989-BDC2-CA55BD8DA48C/).

Verleende omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan voor de bouw van een havenkantoor aan de Havendam 41

Burgemeester en wethouders hebben op 23 juli een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een havenkantoor aan de Havendam 41 te Harderwijk. 
De omgevingsvergunning (NL.IMRO.0243.OV00260-0002) kunt u raadplegen op de landelijke website: ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: https://digitaleplannen.nl/0243/CB1ABCC4-1C6C-4EAE-AC1E-8B7E85004A7B/). Informatie: domein Ruimte, dhr. K. Kamphorst, tel. 0341 411 911.

Tijdelijke uitbreiding terrassen in winterperiode

Het college maakt bekend dat zij op grond van artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk tijdelijke extra terrasruimte heeft vergund tot en met 1 maart 2021. Het betreft de volgende gebieden: de Markt en de Vischmarkt 3. Het betreft een tijdelijke uitbreiding om de zomerterrassen ook gedurende de winterperiode te laten staan, dit om met inachtneming van de Covid-19 maatregelen te kunnen ondernemen. Deze vergunningen zijn verzonden aan betreffende ondernemers op 2 november 2020. 

De verleende vergunningen en bijbehorende stukken liggen tot en met 14 december 2020 ter inzage. Indien u de stukken wilt inzien, kunt u telefonisch een afspraak maken met een klantmanager Bijzondere Wetten, van de afdeling vergunningverlening, via tel. 0341 411 911. 

Opmerking

Van de verleende vergunningen kan pas gebruik worden gemaakt als de landelijke coronamaatregelen dit toestaan.

Bent u het niet eens met deze beslissingen?

Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college, p/a Postbus 1, 3980 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat de besluiten aan de aanvragers bekend zijn gemaakt.

Verleende Exploitatievergunning

De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk aan de onderstaande onderneming een exploitatievergunning heeft verleend. Het betreft een uitbreiding van de bestaande horecagelegenheid met extra aangrenzende terrasruimte voor: 

 • Café De Belofte, Smeepoortenbrink 4, 3841 EM Harderwijk. De vergunning is verzonden op 27 oktober 2020

De verleende vergunning en bijbehorende stukken liggen tot en met 8 december 2020 ter inzage. Indien u de stukken wilt inzien, kunt u telefonisch een afspraak maken met een klantmanager Bijzondere Wetten, van de afdeling vergunningverlening, via tel. 0341 411 911. 

Opmerking 

Van de verleende vergunning kan pas gebruik worden gemaakt als de landelijke coronamaatregelen dit toestaan.

Bent u het niet eens met deze beslissing?

Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, p/a Postbus 1, 3980 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat ik mijn besluit aan de aanvrager bekend heb gemaakt.

Naar overzicht