Week 47

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):

 • 4-11-2020 Ceintuurbaan 4-70: kappen 2 bomen
 • 5-11-2020 Stephensonstraat 15: verbouwen bedrijfspand
 • 7-11-2020 Ruimelsdwarsweg 4: kappen 4 bomen
 • 9-11-2020 Donkerstraat 6: restaureren vloer (gm)
 • 9-11-2020 Rietgorsmeen 66: dakkapel
 • 6-11-2020 Weverskamp 38: inrit
 • 9-11-2020 Wattstraat 3/Morsestraat 7: reclame (2x)
 • 10-11-2020 Molenstraat 8: gebruik garage voor mantelzorg in strijd regels ro
 • 10-11-2020 Molenstraat 8: 2e inrit
 • 11-11-2020 Zuiderbreedte 11: frames voor reclame
 • 11-11-2020 Mecklenburglaan 92: uitbreiden woning met balkon voorzijde
 • 11-11-2020 Industrieweg 15: hekwerk
 • 11-11-2020 Nassaulaan 2: nokverhoging (achterzijde) en dakkapel (voorzijde)

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf - Realisatie en beheer, tel. 0341 411 911.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 9-11-2020 Zuiderzeestraatweg 56: woning en bijgebouw in strijd regels ro
 • 9-11-2020 Zuiderzeestraatweg 56: tijdelijke woonruimte in strijd regels ro
 • 9-11-2020 Chansondreef 109: dakopbouw in strijd regels ro
 • 9-11-2020 Kleine Mheenweg 2: kappen 4 bomen
 • 9-11-2020 Korhoenlaan 1-146: kappen 1 boom
 • 9-11-2020 Rabbistraat 37: aanpassen trap en uitbreiden gevel in strijd regels ro
 • 9-11-2020 Schaapskamp 6: kappen 2 bomen
 • 9-11-2020 Parallelweg 16: kappen 2 bomen
 • 9-11-2020 Leuvenumseweg 7: kappen 5 bomen
 • 9-11-2020 Grote Marktstraat 29: markies voorgevel
 • 9-11-2020 Noorderhoofd 105 t/m 317 (oneven) en Waterstadboulevard 184 t/m 220 (even): 125 appartementen
 • 9-11-2020 Bebopdreef 2: fietsenberging
 • 10-11-2020 Schapenhoek 6: herbestemming berging en gevelaanpassing
 • 10-11-2020 Randweg 50: eenzijdige nokverhoging met dakkapel
 • 11-11-2020 Zomerweg 6: vervangen bijgebouwen in strijd regels ro
 • 12-11-2020 Jonkheer Sandberglaan 40: carport in strijd regels ro
 • 12-11-2020 Breezand 4 t/m 58 (Vuurtoren): balkonbeglazing

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Milieumeldingen

Burgemeester er wethouders hebben de volgende melding op grond van sloop/asbest ontvangen:

 • 29-10-2020: Klavermeen 31, 3844 PS Harderwijk, voor het verwijderen van asbest en het slopen van een berging
 • 30-10-2020: Laan der Verenigde Naties 29, 3844 AD Harderwijk, voor het verwijderen van asbest

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 0341 411 911.

Beleidsregels bijtincidenten honden gewijzigd vastgesteld

De burgemeester heeft op 10 november 2020 besloten de ‘beleidsregels bijtincidenten honden 2020’ gewijzigd vast te stellen. Het betreft enkele technische wijzigingen. De termijn van tijdelijke inbeslagname is verruimd van 4 naar 6 weken omdat 4 weken in de praktijk te kort is om een in beslag genomen hond te kunnen laten testen.

Zolang de Coronamaatregelen van kracht zijn kan de termijn naar 8 weken verlengd worden. Daarnaast is de tekst verwijderd dat de coördinatie verloopt via het team in beslag genomen goederen en dieren van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO), omdat dit in de praktijk niet zo is. Tot slot is de wettelijke grondslag beter aangeduid en wordt per situatie bekeken welke grondslag van toepassing is. Meer informatie: domein Bestuur & Organisatie, M. Huisman, tel. 0341 411 352.

Bestemmingsplan Buitengebied – Bouw & Infrapark

Het bestemmingsplan Buitengebied – Bouw & Infrapark is onherroepelijk geworden. Het plan (NL.IMRO.0243.BP00127-0003) kunt u raadplegen via de landelijke website: ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: digitaleplannen.nl). Informatie: dhr. H. Nienhuis, tel. 0341 411 911.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld. Verdaging reguliere procedure:

 • Zuiderzeestraatweg 79c concept: woning en bijgebouw; 23 december 2020

Verleende tijdelijke standplaatsvergunning

Het college maakt bekend dat zij op grond van artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk aan de onderstaande onderneming een tijdelijke standplaatsvergunning heeft verleend voor

 • Een standplaats op de Markt van 19 november tot en met 31 december 2020 aan V.O.F. Rovers. De ambulante handel betreft de verkoop van oliebollen. De vergunning is verzonden 17 november 2020.

De verleende vergunning en bijbehorende stukken ligt vanaf 25 november tot 29 december 2020 ter inzage. Indien u de stukken wilt inzien kunt u telefonisch een afspraak maken met een klantmanager bijzondere wetten van de afdeling vergunningverlening via tel. 0341 411 911.

Bent u het niet eens met deze beslissing

Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, p/a Postbus 1, 3980 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat ik mijn besluit aan de aanvrager bekend heb gemaakt.  

Naar overzicht