Week 49

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):

 • 19-11-2020 Nieuwe Grensweg 13: uitbreiden entree
 • 18-11-2020 Schimmelstraat 13: vervangen kozijnen en glas
 • 21-11-2020 Burg Van Meursstraat 2: erfafscheiding
 • 23-11-2020 Newtonweg: kappen 10 bomen
 • 20-11-2020 Laan Der Verenigde Naties 29: kappen 1 boom
 • 23-11-2020 Hierdenseweg 13-17 : reclame
 • 23-11-2020 Molenweg 35: kappen 1 boom
 • 24-11-2020 Zuiderzeestraatweg 109: uitbreiden huisartsenpraktijk
 • 25-11-2020 Parallelweg 2: kappen 3 bomen
 • 25-11-2020 Schaapskamp 1a: kappen 1 boom

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf - Realisatie en beheer, tel. 0341 411 911.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 23-11-2020 Ceintuurbaan 4-70: kappen 2 bomen
 • 23-11-2020 Ooster Mheenweg 39: bijgebouwen in strijd regels ro
 • 23-11-2020 Monnikensteeg 2- 4: uitbreiden winkel- en woonruimten
 • 23-11-2020 Kranenburglaan 42: dichtmaken balkon
 • 23-11-2020 Trombonedreef 34: dakkapel (voorzijde)
 • 23-11-2020 Ruimelsdwarsweg 4: kappen 4 bomen
 • 24-11-2020 Schaapskamp 3: kappen 2 bomen
 • 24-11-2020 Thorbeckelaan 41: eenzijdige nokverhoging (achterzijde) en dakkapel (voorzijde)
 • 24-11-2020 Parallelweg 26-169: kappen 5 bomen
 • 26-11-2020 Vondellaan 43: uitbreiden woning in strijd regels ro
 • 26-11-2020 Selhorstweg 97: verbouwen entree
 • 26-11-2020 De Wellen: uitkijkpunt
 • 24-11-2020 Klavermeen 22: uitbreiden woning, plaatsen overkapping en bijgebouw
 • 24-11-2020 Klavermeen 21: uitbreiden woning in strijd regels ro
 • 23-11-2020 Korhoenlaan 1-48: kappen 2 bomen
 • 26-11-2020 Schimmelstraat 13: vervangen kozijnen en glas
 • 26-11-2020 Braillepad: verlengen keerwand in strijd regels ro

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Milieumeldingen

Burgemeester er wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:

 • 7-9-2020: Niels Autowas Harderwijk B.V. Stephensonstraat 15, 3846 AK Harderwijk, voor het uitwendig wassen van personen auto's met behulp van een kettingbaan

De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 21-11-2020: Burg Van Meursstraat 2, 3841 JT Harderwijk, slopen overkapping/schuur
 • 16-11-2020: Thorbeckelaan 41, 3843 WN Harderwijk, verwijderen asbest en slopen woning
 • 19-11-2020: Donkerstraat 31, 3841 CB Harderwijk, verwijderen asbest uit winkel en bovenwoning
 • 16-11-2020: Vittepad 46, 3844 CJ Harderwijk, verwijderen asbest uit woning
 • 16-11-2020: Verkeersweg 59, 3842 LE Harderwijk, verwijderen van asbest en slopen voormalig bedrijfsgebouw
 • 17-11-2020: Koggepad 27, 3844 CB Harderwijk, verwijderen asbest uit woning
 • 23-11-2020: Kievitmeen 114, 3844 XK Harderwijk, verwijderen asbest uit zolderverdieping

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 0341 411 911.

Verkeersbesluit

De gemeente heeft besloten om een gereserveerde parkeerplaats in te stellen voor het opladen van elektrische voertuigen aan de Handelsweg.

De besluiten zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk 6 weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Meer informatie: Domein Ruimte, tel. 0341 411 911.

Verleende standplaatsvergunning

Het college maakt bekend dat zij op grond van artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk aan de onderstaande onderneming een tijdelijke standplaatsvergunning heeft verleend voor: 

 • Standplaats 1 op de maandag bij het winkelcentrum Stadsdennen aan ‘BatuFlex’. De ambulante handel betreft de verkoop van kleding en sjaals. De vergunning is verzonden op 25 november 2020

De verleende vergunningen en bijbehorende stukken liggen vanaf 2 december tot en met 5 januari 2021 ter inzage. Indien u de stukken wilt inzien, kunt u telefonisch een afspraak maken met de klantmanager bijzondere wetten van de afdeling vergunningverlening via tel. 0341 411 911.

Bent u het niet eens met deze beslissing?
Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders Harderwijk, p/a Postbus 1, 3980 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan de aanvrager bekend hebben gemaakt.

Bestemmingsplan Buitengebied–Brouwersbosweg 20

Het bestemmingsplan Buitengebied–Brouwersbosweg 20 is onherroepelijk geworden. Het plan (NL.IMRO.0243.BP00252-0002) kunt u raadplegen op de landelijke website: ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: digitaleplannen.nl). Informatie: domein Ruimte, mevr. W. van Santen. tel. 0341 411 911.

Naar overzicht