Week 53

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):

 • 17-12-2020 Thorbeckelaan 1: uitbreiden en intern aanpassen pand
 • 17-12-2020 Biesteweg 10: aanbouw woning en dakkapel
 • 18-12-2020 Alberdingk Thijmlaan 34: uitbreiden woning
 • 18-12-2020 Parallelweg 26-82: kappen 1 boom
 • 18-12-2020 Parkweg 4: nieuwbouw zwembad en sporthal
 • 18-12-2020 Zeestraat 38: inrit
 • 18-12-2020 Lageweg 17: woning in strijd regels ro
 • 18-12-2020 Coolwagenhof 1 concept: inrit
 • 19-12-2020 Parallelweg 26-197: kappen 4 bomen
 • 21-12-2020 Fahrenheitstraat 18: tijdelijke opslagruimte
 • 22-12-2020 Smeepoortstraat 34: verbouwen naar 6 wooneenheden en horeca
 • 23-12-2020 Ermelose Brink kavel 4: woning en inrit
 • 23-12-2020 Molenweg 10: kappen 2 bomen
 • 23-12-2020 Van Maerlantlaan 4: uitbouwen garage in strijd regels ro
 • 23-12-2020 zuiderzeestraatweg: oprichten 24 woningen
 • 23-12-2020 Enkweg 37: uitbreiden woning

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf - Realisatie en beheer, tel. 0341 411 911.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 21-12-2020 Ceintuurbaan 4-49: kappen 1 boom
 • 21-12-2020 Stedenmeen 18: inrit
 • 21-12-2020 achter de Elzenhof: inrit
 • 21-12-2020 Bruggestraat 45: doorbraak tussen 2 panden (GM) in strijd regels ro
 • 21-12-2020 Donkerstraat 31, 31A, 31B, 31C, Achterom 15: verbouwen pand boven winkel naar appartementen in strijd regels ro
 • 21-12-2020 Kranenburglaan 42: 2 dakkapellen (1 voorzijde, 1 achterzijde)
 • 21-12-2020 Molenweg 49: verbouwen woning
 • 21-12-2020 appartementencomplex Kortekamp: stalling scootmobiels
 • 22-12-2020 Zuiderzeestraatweg 109: uitbreiden huisartsenpraktijk
 • 23-12-2020 Biesteweg 10: aanbouw woning en een dakkapel
 • 24-12-2020 Walstein 99 -101 (Elzenhof): hekwerk

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld. Verdaging reguliere procedure

 • Van Leeuwenhoekstraat 11 concept: oprichten bedrijfspand met uitrit; 15-2-2021
 • Kleine Varenweg 2: kappen 13 berken; 12-2-2021

Verleende Exploitatievergunningen

De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk aan de onderstaande onderneming een exploitatievergunning heeft verleend:

 • Snackbar Frietje van Etten aan de Korhoenlaan 2 te Harderwijk. De vergunning is verzonden op 21 december 2020. De verleende vergunning en bijbehorende stukken liggen van 30 december 2020 tot 1 februari 2021 ter inzage. 
 • Bowlingcentrum Harderwijk B.V. aan de Kolbaanweg 1 te Harderwijk. De vergunning is verzonden op 28 december 2020. De verleende vergunning en bijbehorende stukken liggen van 30 december 2020 tot 8 februari 2021 ter inzage. 

Indien u de stukken wilt inzien kunt u telefonisch een afspraak maken met een klantmanager bijzondere wetten van de afdeling vergunningverlening via tel. (0341) 411 911. 

Bent u het niet eens met deze beslissing?
Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, p/a Postbus 1, 3980 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat ik mijn besluit aan de aanvrager bekend heb gemaakt.  

Naar overzicht