In gesprek over het regenboogbeleid: dialoogtafels

Veel mensen en organisaties in onze gemeente zetten zich in voor een samenleving waar iedereen zichzelf mag en kan zijn. Ongeacht achtergrond, gender of seksuele voorkeur. Hier willen we de komende jaren ons best weer voor doen. Dat kunnen we niet alleen, daarom vragen we uw mening tijdens de dialoogtafels Regenboogbeleid op 21 september!

We nodigen u uit om mee te praten over het regenboogbeleid

We voeren sinds 2021 een regenboogbeleid uit. Op dit moment zijn we bezig om het nieuwe regenboogbeleid voor 2024-2028 op te stellen. Daarbij vinden we uw mening net zo belangrijk als die van ons. Daarom bent u van harte welkom om op 21 september uw stem te laten horen tijdens de dialoogtafels. Hierbij gaan we in gesprek over het regenboogbeleid, waarbij per tafel een ander thema wordt besproken. De vraag die centraal staat is: “Hoe kunnen we er als stad samen voor zorgen dat iedereen zichzelf kan zijn?"

Aanmelden voor de dialoogtafels

Waar en wanneer

  • De MESS, Oranjelaan 11a in Harderwijk
  • Donderdag 21 september 2023

Programma

Tijd Onderwerp
15.30 uur Inloop
16.00 uur Opening door wethouder Martijn Pijnenburg
16.10 uur Panel met ervaringsdeskundigen
17.00 uur 1e ronde Dialoogtafels
18.00 uur Maaltijd en informatiemarkt
19.05 uur Cabaretier Tomesh Beumken: ‘To mesh or not To mesh... that’s the question’
19.30 uur 2e ronde Dialoogtafels
20.30 uur Afsluiting en borrel in het aansluitende Village People Café

De thema's

We hopen open gesprekken met elkaar te voeren in de vorm van dialoogtafels. Per dialoogtafel gaan we in gesprek over de volgende thema’s:

Tijdens deze dialoogtafel gaan we in op vragen als: Wat voor successen zijn er geboekt de afgelopen jaren op scholen? Wat merk je als LHBTIAQ+ jongere daarvan? Wat zou anders of beter kunnen? Wat voor omgeving gunnen we opgroeiende jongeren in Harderwijk? Wat voor rol kun jij (als school, jeugdarts of jongerenwerker) hierin spelen? En wat voor rol kan de gemeente hierin spelen?

In Harderwijk is het wisselend hoe respondenten denken over hun seksuele voorkeur of genderidentiteit vanuit hun geloofsachtergrond.

Waar we uw mening graag over horen: Wat is een ideale omgeving voor gelovige inwoners die LHBTIAQ+ zijn in Harderwijk? Wat voor rol kunt u (als geloofsgemeenschap, leider, mede kerkganger) hierin spelen? En kan de gemeente betekenen?

Uit onderzoek blijkt dat LHBTIAQ+ ouderen vaak ‘terug de kast in’ gaan als ze worden opgenomen in een verpleeghuis of deelnemen aan activiteiten voor ouderen. Veel van deze ouderen voelen zich niet welkom of veilig genoeg om open te zijn over hun eigen seksuele of genderidentiteit of over die van hun (klein-) kinderen, vrienden of familie.

Vragen die tijdens deze dialoogtafel naar voren komen zijn: Hoe zorgen we ervoor dat deze ouderen zich welkom voelen? Wat voor rol kan de gemeente een zorgprofessional/vrijwilliger hierin spelen?

Onder jongeren met een migratieachtergrond is homoseksualiteit vaak nog een taboe. Bij deze dialoogtafel gaan we in op: Wat voor successen zijn er geboekt als het gaat om LHBTIAQ+ jongeren met een migratieachtergrond de afgelopen jaren? Wat kan anders of beter? Wat voor rol kunt u (als hulpverlener/buur) of de gemeente hierin spelen? 

Discriminatie met betrekking tot de LHBTIAQ+ gemeenschap heeft ook de afgelopen twee jaren de aandacht van de politie en gemeente.
Op welke manier kunnen we (gemeente of politie) werken aan een groter gevoel van veiligheid in Harderwijk onder LHBTIAQ+ inwoners?

We hebben de afgelopen jaren meerdere aandachtsgebieden meegenomen in ons regenboogbeleid, maar culturele aanbieders nog niet. Graag denken we samen na over hoe we hierin kunnen samenwerken.
Hoe ervaren jullie het onderwerp ‘hartelijk en open’ als onderdeel van jullie culturele instelling? Wat voor rol kan een culturele instelling of gemeente hier in spelen?

Of je nu een welzijnsorganisatie bent, een horeca gelegenheid, of een gemeente, je bent ook werkgever. Vragen die bij deze dialoogtafel centraal staan zijn: Hoe ervaren jullie jullie eigen werkplek (als werkgever of werknemer)? Wat voor successen zijn er geboekt de afgelopen jaren als het gaat om inclusiviteit op de werkvloer? Wat kunnen de werkgever en gemeente hierin betekenen?

Over het algemeen voelen LHBTIAQ+’ers zich wel geaccepteerd op hun Harderwijkse sportvereniging of -club. Klopt dit beeld in uw beleving?

Ervaart u als sporter dat u zichzelf kunt zijn en u zich ook zo kunt uiten bij een sportvereniging? Wat kan anders en wat kan beter? Welke rol kunnen verenigingen en buurtsportcoaches hierin spelen? Wat voor rol kan de gemeente hierin spelen? En wat kunt u zelf doen?