Gemeentesecretaris Jan Peter Wassens

Taken

  • 1e adviseur college van B&W
  • voorbereiding, vastlegging en uitvoering van collegebesluiten
  • hoofd ambtelijke organisatie

  • Openbaar Onderwijs Emmen, voorzitter Raad van Toezicht met ingang van 1 januari 2022 - betaald
  • Voetbalvereniging FC Ommen, bestuurslid
  • Youké, voorzitter Raad van Toezicht - betaald (€ 8.000 bruto per jaar)