Gemeentesecretaris Jan Peter Wassens

Jan Peter Wassens

Taken

  • 1e adviseur college van B&W
  • voorbereiding, vastlegging en uitvoering van collegebesluiten
  • hoofd ambtelijke organisatie