Wethouder G.J. (Gert Jan) van Noort

Gert Jan van Noort

Taken

  • 1e locoburgemeester
  • Sociaal Domein: Wmo, Jeugd, Participatiewet
  • Huiselijk geweld, Veilig Thuis, Maatschappelijke zorg en opvang
  • Leerlingzaken, (passend) onderwijs, kinderopvang, vsv/rmc regionale samenwerking onderwijs
  • Welzijn, Kunst en Cultuur (waaronder SAP)

Politieke partij

Harderwijk Anders