Gemeente Harderwijk / Jeugd, begeleiding en werk

Begeleiding

Ieder mens voelt zich graag nuttig. Het is daarom heel belangrijk dat iedereen kan meedoen in de maatschappij, voor zingeving én levensgeluk. Net zo belangrijk is het, dat we verantwoordelijkheid dragen voor ons eigen leven. En dat we omzien naar elkaar. Vanuit die gedachte ondersteunt de gemeente Harderwijk haar inwoners.

Eigen kracht en samen redzaam

Eigen kracht, kracht van het steunnetwerk, de inzet van vrijwilligers komen aan de orde bij het bespreken van de hulpvraag. Hierbij wordt samen met u gekeken hoe de zorg en ondersteuning het beste georganiseerd kunnen worden. Samen onderzoeken we wat u zelf kunt én wat uw partner, familie of buren misschien voor u kunnen doen. En waar nodig schakelen wij professionele ondersteuning in. Op deze manier houdt u meer invloed op uw eigen leven. Weten wat u voor een ander kunt doen? Kijk dan op www.ikvoorelkaar.nl.

Meer info

Voor meer informatie