Hulp bij gesprek

U heeft vragen over zorg, wonen, werk of opvoeding en wilt hierover een gesprek. Of u wilt dat er iemand meegaat naar een gesprek met bijvoorbeeld de gemeente, het Wmo-loket of het UWV. Vraag of iemand uit uw omgeving u helpt en bij het gesprek wil zijn. Of vraag hulp aan via MEE Veluwe-IJsseloevers.Zie MEE Veluwe-IJsseloevers