Jeroen Joon aanbevolen voor benoeming als burgemeester van Harderwijk

De gemeenteraad van Harderwijk heeft vandaag, 4 juli 2024, Jeroen Joon bij de Kroon aanbevolen voor de benoeming als burgemeester van de gemeente Harderwijk.

Jeroen Joon beschikt over bestuurlijke ervaring en affiniteit met lokale politiek. Hij is op dit moment werkzaam als waarnemend burgemeester van Harderwijk. Daarvoor was hij wethouder in Apeldoorn. Jeroen Joon is getrouwd en zijn partner en hij hebben 2 volwassen zoons.

Sinds Harm-Jan van Schaik eind mei 2023 zijn vertrek aankondigde, zoekt de gemeente Harderwijk een nieuwe burgemeester. Daarvoor werd een vertrouwenscommissie in het leven geroepen, bestaande uit leden van de 9 raadsfracties. Omdat de toekomstig burgemeester nauw zal samenwerken met de andere leden van het college, sloot wethouder Edwin Enklaar als adviseur aan bij de vertrouwenscommissie. Deze commissie heeft in de afgelopen maanden de raadsaanbeveling voorbereid op basis van de door de raad vastgestelde profielschets. Ongeveer 600 Harderwijkers, waaronder veel jongeren, hebben gehoor gegeven aan de oproep om door middel van een schriftelijke of mondelinge enquête bij te dragen aan de totstandkoming van de profielschets.

Procedure

Voor de burgemeestersvacature Harderwijk (bijna 50.000 inwoners) hebben zich 32 sollicitanten per brief gemeld. De vertrouwenscommissie heeft met de commissaris van de Koning uit de brieven een selectie gemaakt en uitvoerig met de geselecteerde kandidaten gesproken.

In een besloten raadsvergadering op 4 juli 2024 heeft de vertrouwenscommissie verslag gedaan van haar werkzaamheden en de gesprekken die zijn gevoerd. Op basis van het verslag van de vertrouwenscommissie heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de aanbeveling aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Tijdens de openbare raadsvergadering, die aansluitend aan het besloten raadsvergadering plaatsvond, is bekendgemaakt dat de gemeenteraad Jeroen Joon aanbeveelt als kandidaat voor het ambt van burgemeester van Harderwijk.

Koninklijk besluit

De aanbeveling van de Harderwijker gemeenteraad wordt door tussenkomst van de commissaris van de Koning in de provincie Gelderland aangeboden aan minister Judith Uitermark van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zij stelt, gehoord het advies van de commissaris van de Koning, een advies op voor de Ministerraad. De nieuwe burgemeester wordt vervolgens bij koninklijk besluit benoemd voor een periode van 6 jaar.
De nieuwe burgemeester zal naar verwachting op 26 september 2024 worden geïnstalleerd. Tot de installatie blijft burgemeester Jeroen Joon het ambt van burgemeester in Harderwijk waarnemen.