Kwalitatief goede schoolgebouwen dragen bij aan goed onderwijs

Een fijne, veilige, inspirerende, uitdagende en vooral gezonde leeromgeving: dat is wat de gemeente Harderwijk en de schoolbesturen haar kinderen op school toewenst. Eén van de voorwaarden hiervoor is goede huisvesting voor onze scholen. Met het Integraal Huisvestingsplan Onderwijsgebouwen (IHP) voor het (speciaal) basisonderwijs geeft de gemeente invulling aan de noodzakelijke vernieuwingen die onze schoolgebouwen nodig hebben. Het plan is opgesteld in nauwe samenwerking met de zeven schoolbesturen in Harderwijk.

Onderwijs en kinderopvang in één gebouw komt leerlijn kind ten goede

In Harderwijk hebben we 22 basisscholen, verdeeld over 27 gebouwen. 19 gebouwen zijn inmiddels 40 jaar of ouder en in 2034 zijn dit er 23. Na 40 jaar zijn de schoolgebouwen technisch en economisch afgeschreven. Hoog tijd dus voor een goed plan van aanpak. Wethouder Marcel Companjen: “De Onderwijsvisie is onze basis. We zeggen hierin dat we niet alleen willen kijken naar hoogwaardige kwaliteit van schoolgebouwen die duurzaam zijn en een gezond klimaat bieden, maar we kijken verder dan dat. Zo gaan bijvoorbeeld toekomstbestendig onderwijs en kinderopvang hand in hand. Wanneer je alles in één gebouw kunt huisvesten, komt dat de doorgaande leerlijn van een kind ten goede, maar ontzorgt dat ook de ouders.”

Integrale aanpak zorgt voor betere kwaliteitsslag

Companjen: “We zien de school als een wijkvoorziening dat passend is voor de omgeving. Het biedt mogelijkheden voor bijvoorbeeld kinderopvang, maar bijvoorbeeld ook voor wijkondersteunende functies als daar behoeft aan is. Door het voor alle basisscholen integraal op te pakken, kunnen we de opgave organiseren en financieel mogelijk maken. Kwalitatief goede schoolgebouwen dragen bij aan goed onderwijs.”

Het binnenklimaat op (bijna) alle scholen wordt de komende periode verbeterd.

Veel schoolgebouwen hebben ook een slecht binnenklimaat. “Ook voor deze gebouwen gaan we wat betekenen", zegt Companjen. Schoolgebouwen die de komende 12 jaar niet worden vernieuwd en niet voorzien zijn van mechanische ventilatie, kunnen bij de gemeente Harderwijk subsidie aanvragen om het binnenklimaat in hun gebouwen op orde te brengen. Daar zijn we trots op.
Het college van burgemeester en wethouders heeft deze week ingestemd met het IHP. In april zal het in de gemeenteraad besproken worden.