Parkeergarage Waterfront krijgt 4 parkeerlagen

De parkeergarage aan de Kop van de Stadswerven, ook wel P7 genoemd, krijgt 4 parkeerlagen met minimaal 575 parkeerplekken. De plekken zijn voor de (toekomstige) bewoners van de Kop van de Stadswerven en hun bezoek, de vergunninghouders bewoners van de binnenstad, vergunninghouders werkers binnenstad en bezoekers Dolfinarium (en binnenstad).

Met dit besluit kan de bouwplanontwikkeling van De Kop van de Stadswerven doorgaan. Het bestemmingsplan is tijdens een goed bezochte inloopavond met betrokken en geïnteresseerden gedeeld en lag ter inzage. Als deze wordt vastgesteld door de gemeenteraad kan de bouw van de parkeergarage en 160 woningen in afstemming met de bewoners van het Waterfront beginnen.

P7 is een entreelocatie voor de binnenstad

In de parkeergarage reserveren we ruimte voor bezoekers van de binnenstad en het Dolfinarium. Het aantal plaatsen stemmen we af op het gebruik van P8 door Dolfinarium bezoekers. En de spreiding van de andere entreelocaties rondom de binnenstad. De keuze voor wel of geen garage op het Dolfinariumeiland maken we later, omdat de plannen voor dit eiland nog niet duidelijk zijn. Hetzelfde geldt voor de grootte van de andere entreelocaties binnenstad. Die keuzes maken we op basis van de definitieve visie op parkeren in en rond de binnenstad.

P8 meer gebruiken

Op drukke dagen in de schoolvakanties en tijdens het hoogseizoen parkeren Dolfinarium bezoekers op P8. Zij worden vroegtijdig vanaf de toegangswegen hierheen geleid. Het vervoer van en naar het Dolfinarium moet dan goed zijn ingericht. Samen met het Dolfinarium en de binnenstadondernemers gaan we hier een plan van aanpak voor maken. Dit plan moet voor het toeristenseizoen van 2024 klaar zijn.