Starterslening gemeente Harderwijk nu voor meer woningen beschikbaar

Eerst konden inwoners voor woningen tot € 290.000,- een Starterslening aanvragen. De koopprijzen van huizen zijn de afgelopen jaren echter flink gestegen. Daarom heeft de gemeente besloten de lening voortaan beschikbaar te stellen voor woningen tot de NHG-kostengrens. De NHG-kostengrens is dit jaar € 405.000,- en wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Bovendien is het nu mogelijk om een extra 6% bovenop de woningwaarde te lenen voor energiebesparende maatregelen.

De Starterslening, een product van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn), is een aanvullende hypotheek bovenop de gewone hypotheek. Hiermee kun je nét een beetje extra lenen voor het aankopen van je eerste woning. De lening overbrugt namelijk het verschil tussen wat je als woonstarter kunt lenen op basis van je inkomen en wat je nodig hebt om de woning te kunnen kopen. Met de Starterslening geeft de gemeente starters op de woningmarkt een steuntje in de rug.

Eerste 3 jaar geen maandlasten én met NHG

De looptijd van de Starterslening is 30 jaar. De rente staat voor de eerste 15 jaar vast. Hierna wordt de rente herzien en opnieuw voor 15 jaar vastgesteld. Met de SVn Starterslening heb je de eerste 3 jaar geen maandlasten. Je sluit de lening af met Nationale Hypotheek Garantie (NHG), dat geeft extra zekerheid. Het maximale leenbedrag is € 35.000,- en het is toegestaan om verbeteringen en meerwerk mee te financieren. De lening is beschikbaar voor iedereen die voor de eerste keer eigenaar wordt van een koopwoning. Dit mag een bestaande of nieuwbouwwoning zijn in gemeente Harderwijk. De aanvrager moet de woning zelf gaan bewonen.

Meer informatie en aanvragen

Wie een Starterslening wil aanvragen, heeft toestemming van de gemeente nodig. De gemeente legt de toestemming vast in een toewijzingsbrief. De aanvraag van de Starterslening start op www.harderwijk.nl/wonen-en-verhuizen/starterslening. Kijk voor meer informatie over de Starterslening op www.svn.nl/starterslening.