Zonnepanelen maken nieuwe zwembad helemaal energieneutraal

Wel extra krediet nodig voor verbouwing door onverwachte en extreme prijsstijgingen

Niet alleen op het dak van het nieuwe zwembad, maar ook op de daken van de overige gebouwen van Sportcomplex De Sypel én op twee clusters van zonnecarports op de parkeerplaats worden zonnepanelen geplaatst. Samen goed voor de opwek van 591,2 MWh aan stroom wat nodig is voor het totale energieverbruik van het zwembad. Daarmee is het nieuwe zwembad straks volledig energieneutraal.

Gigantische opgave om een zwembad energieneutraal te maken

Een zwembad is het meest energie-intensieve gebouw dat we in Nederland kennen. Des te groter de opgave om dat energieneutraal te maken. Wethouder Companjen: “Het zwembad wordt al fors geïsoleerd en krijgt ook slimme installaties voor licht, verwarming en ventilatie. We reduceren het verbruik dus waar we kunnen. Het is een gigantische opgave om de resterende energievraag met zonne-energie op te wekken. Het dak van het zwembad alleen is daarvoor niet groot genoeg, maar met deze uitbreiding gaat het ons wel lukken.” De kosten ad € 500.000,- voor het aanleggen van de extra zonnepanelen worden gedekt uit gemeentelijke duurzaamheidsfonds.

Corona en oorlog leidden tot grote prijsstijgingen

Daarnaast vraagt het college van burgemeester en wethouders een extra krediet aan de gemeenteraad van €1.130.000,- voor de nieuwbouw, wat neerkomt op extra kosten van €28.500,- per jaar. Door allerlei onvoorziene ontwikkelingen in de wereld hebben we sinds de start van de bouw te maken gehad met meerdere prijsstijgingen. Tot voor kort werden die nog opgevangen met gelden voor onvoorziene uitgaven, maar sinds de oorlog in de Oekraïne die de energieprijzen enorm verhoogd heeft, is dat niet meer mogelijk. Voor de verbouwing was in totaal 18 miljoen begroot. In die zin wijken de extra kosten niet af van de inflatie.

Eerst materiaalkosten, toen personeelskosten en nu energieprijzen

Door de corona-crisis stegen de grondstofprijzen van met name hout, staal en kunststof. Door de drukte op de bouwmarkt, werd ook personeel schaars en stegen ook de kosten hiervoor. Toen in 2022 de oorlog in de Oekraïne daarbij kwam, waardoor de energieprijzen torenhoog werden èn de grondstofprijzen nog verder doorstegen, kon er niet meer binnen het budget worden verder gebouwd.

Mogelijke vergroting entree

Met de komst van het nieuwe zwembad en een nieuwe sporthal, zal het drukker worden in het sportcomplex. Dat zal ook merkbaar worden bij de entree, waar mogelijk opstoppingen zullen ontstaan.  Er wordt daarom overwogen om ook deze entree te vergroten. Om de kosten te spreiden en goed te kunnen monitoren hoeveel bezoekers er nu daadwerkelijk op welke momenten voor extra drukte gaan zorgen, wordt gewacht met dit voorstel aan de raad tot een jaar na oplevering.