Afval en milieu

Afval, bedrijfsafval

Als eigenaar/bestuurder bent u verantwoordelijk voor de inzameling van uw bedrijfsafval. Lever het zelf in of laat het bij uw bedrijf ophalen.

Afval, GFT

Uw afval bestaat bijna voor de helft uit groente-, fruit- en tuinafval (GFT). Hier wordt een goede kwaliteit compost van gemaakt.

Afval, klein chemisch afval (KCA)

Huishoudelijk afval waar chemische stoffen inzitten die schadelijk zijn voor uw gezondheid en het milieu levert u gratis in.

Afval, over afvalstoffenheffing

Met uw financiële bijdrage bekostigen wij met elkaar de inzameling en verwerking van al het huishoudelijk afval.

Afval, textiel

Veel textiel kan opnieuw gedragen of gebruikt worden. Zelfs als het kapot of versleten is. Lever het gratis in of laat het bij u thuis ophalen.

Afval, elektrische apparaten

Alle apparaten werkend op stroom, accu’s of batterijen levert u gemakkelijk en gratis in.

Afval, glas

Alle glazen flesjes en flessen, potjes en potten zijn van harte welkom in de glasbak. Afspoelen hoeft niet, de resten worden biologisch afgebroken.

Afval, kringloop

Gun uw bruikbare kleding, schoenen, meubels, serviesgoed en fietsen een tweede leven. U kunt het gratis inleveren bij kringloopwinkel Het Goed of het wordt bij u opgehaald.

Afval, papier en karton

Papier en karton kan meerdere keren gebruikt worden. Daarmee besparen we vele waardevolle bomen. U kunt het gratis inleveren of wij halen het bij u op.

Afval, veelgestelde vragen

De antwoorden op al uw vragen over afval. Hoe u de afvalapp kunt downloaden. Voor contact met de afvalinzamelaar en tips over het schoonhouden van uw GFT-container.

Afval, frituurvet en olie

Gooi frituurvet en bakolie nooit door ons riool. Lever het gratis in op verschillende plekken in onze gemeente.

Afval, grofvuil

Grof huishoudelijk afval dat niet meer bruikbaar is en te groot of te zwaar voor de containers. U kunt het inleveren of we halen het bij u op.

Afval, kunststof

Ook kunststof wordt gerecycled. De verpakkingen worden uit het restafval gehaald zodat er nieuwe flessen, speelgoed en tennisballen van gemaakt kunnen worden.

Afval, restafval

Er hoeft maar zo weinig afval over te blijven als we zoveel mogelijk scheiden. U doet toch ook mee? Inleveren? Ja, natuurlijk!

Afvalcontainers

Elk huisadres krijgt minicontainer voor GFT, papier en restafval. Woont u in een appartement, maak dan gebruik van de (ondergrondse) verzamelcontainer.