Begraafplaatsen

Harderwijk heeft twee begraafplaatsen: Oostergaarde aan het Oosteinde en Elzenhof aan de Walstein. Vanaf 1 januari 2003 wordt voornamelijk nog begraven op de nieuwe begraafplaats Elzenhof. Het beheer van de begraafplaatsen is een taak van de gemeente.

Particulier graf

Op beide begraafplaatsen is ruimte voor particulier graven (ook wel familiegraven genoemd) en een algemene graven. Bij een particulier graf bepaalt de eigenaar zelf wie er in het graf begraven mogen worden. Een particulier graf kan met de beheerder van de begraafplaats worden uitgezocht.

Algemeen graf

In een algemeen graf worden maximaal drie overledenen begraven, die meestal vreemden van elkaar zijn. De gemeente kiest de plek van een algemeen graf.

Meer informatie over begraafrechten, termijnen en plaatsing van gedenktekens leest u in de brochures 'Informatie begraafplaats Elzenhof' (pdf, 1,1 MB) en 'Informatie Begraafplaats Oostergaarde' (pdf, 1,0 MB).

Cremeren

De dichtstbijzijnde crematoria in de regio zijn gevestigd in Leusden, Ugchelen (Apeldoorn), Lelystad en Zwolle.

Het verstrooien van as kan wel op de Harderwijkse begraafplaatsen Oostergaarde en Elzenhof. Nabestaanden mogen de as van een overleden dierbare ook zelf verstrooien op een dierbare plek. Er is dan wel toestemming nodig van de eigenaar van de grond (meestal de gemeente, soms een particulier). De as kan ook in een urn worden bewaard en thuis worden neergezet of worden bijgezet op de begraafplaatsen de Oostergaarde of de Elzenhof.

Gedenkplek voor overleden kindjes

Vanaf 24 weken zwangerschap schrijft de Wet op de lijkbezorging voor dat een doodgeboren kindje begraven of gecremeerd moet worden. Bij een zwangerschapsduur korter dan 24 weken geldt deze verplichting niet.

Als ouders hebt u in de gemeente Harderwijk de keuze om uw kindje:

  • te laten begraven op een gemeenschappelijke gedenkplek.
  • te laten begraven in een particulier of algemeen graf.
  • in uw eigen grond te begraven. Mocht u uw kindje elders willen begraven, dan is er toestemming nodig van de eigenaar van de grond.
  • te laten cremeren.
  • in het ziekenhuis achter te laten.

De gedenkplek

Op begraafplaats Elzenhof is een gemeenschappelijk gedenkplek voor overleden kindjes jonger dan 24 weken. Naast het veldje staat een gedenkboom waar u uw kind op uw eigen manier kunt gedenken door bijvoorbeeld bloemen neer te leggen of een kaarsje te branden. Rondom de gedenkboom staat een hekwerkje. Hieraan kunt u een metalen blaadje hangen, waarop u de naam van uw kindje, een gedicht of een persoonlijke tekst kunt laten graveren. De gedenkplek is speciaal ontworpen door kunstenares Karola Pezarro. Het is een plek om uw kindje te gedenken zonder dat u een volledige begrafenis of crematie hoeft te regelen.

Graf zoeken

Wilt u weten waar iemand begraven ligt? Op de website Zoek een graf zoekt u eenvoudig op begraafplaats, naam of datum van overlijden. Zijn er vragen of opmerkingen over de grafzoeker? Mail dan naar begraafplaats@harderwijk.nl.

Verwijzingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw uitvaartondernemer, verloskundige of de beheerder van de begraafplaats.

  • Begraafplaats Oostergaarde, Oosteinde 12, 3842 DR Harderwijk
  • Begraafplaats Elzenhof, Walstein 99, 3848 AP Harderwijk