Belastingen en parkeren

Afvalstoffenheffing

U betaalt mee aan de gemeentelijke inzameling en verwerking van huishoudelijk afval.

Belastingen, kopie van aanslag

U kunt bij de gemeente een kopie opvragen van uw aanslag en van de beschikking over de waarde van uw woning.

Parkeerbon

Wanneer u parkeert zonder te betalen, ontvangt u een parkeerbon (naheffingsaanslag parkeerbelastingen).

Rioolheffing

Hebt u een woning die is aangesloten op de gemeentelijke riolering? U moet hier dan rioolheffing voor betalen.

Automatische incasso, machtiging

Automatische incasso aanvragen, wijzigen of stoppen.

Hondenbelasting

Hebt u één of meer honden? Meldt uw hond aan de bij de gemeente. U moet jaarlijks hondenbelasting betalen aan de gemeente.

Parkeervergunning

In bepaalde gebieden in de gemeente moet u betalen om te parkeren. U kunt een parkeervergunning aanvragen bij de gemeente.

Veelgestelde vragen over belastingen

Lees alle veelgestelde vragen over de belastingen.

Belastingbalie

Alle informatie over uw aanslag, beschikking of taxatieverslag. Ook kunt u bezwaar indienen.

Onroerendezaakbelasting (OZB)

Hebt u een onroerende zaak, zoals een koopwoning? U betaalt hiervoor onroerendezaakbelasting (OZB) aan de gemeente.

Parkeren in parkeerschijfzone (blauwe zone), ontheffing

Wilt u toch langer parkeren dan toegestaan in een parkeerschijfzone? Dan kunt u een ontheffing aanvragen bij de gemeente