Brief burgemeester aan maatschappelijke organisaties, scholen en horeca

Geachte heer, mevrouw,

Vanaf donderdagmiddag 12 maart 2020 gelden nieuwe maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het gemeentebestuur van Harderwijk houdt de landelijke maatregelen als leidend kader voor de manier waarop wij hiermee in Harderwijk en Hierden omgaan.

Het gaat om de volgende maatregelen:

  • Blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
  • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
  • Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.
  • Voor kwetsbare personen (ouderen en personen met verminderde weerstand) geldt: vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
  • Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.
  • Scholen in het primair -, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven.

Het gemeentebestuur doet een dringend appel op de samenleving om de maatregelen daadwerkelijk na te leven. Daarnaast benadrukt het bestuur dat het de verantwoordelijkheid van ieder individueel is om wel of niet aan sociale en maatschappelijke activiteiten deel te nemen. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar www.harderwijk.nl/corona.

Het Huis van de Stad blijft open om u van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,

De burgemeester van Harderwijk

H.J. van Schaik