Beeldkwaliteitsplan Omgeving Boekhorstlaan (13-12-2016)

Het beeldkwaliteitsplan Omgeving Boekhorstlaan is op 8 december 2016 vastgesteld door de gemeenteraad. In het beeldkwaliteitsplan worden richtlijnen en criteria gegeven voor de vormgeving van de bebouwing en de openbare ruimte in het plangebied van het toekomstig op te stellen bestemmingsplan Zuidelijke Stadsrand - Boekhorstlaan. Ook geeft het beeldkwaliteitsplan een ruimtelijk kader op basis waarvan de bebouwing in het plangebied Zuidelijke Stadsrand - Boekhorstlaan kan worden ontworpen. Het beeldkwaliteitsplan wordt toegevoegd aan de welstandsnota.