Bestemmingsplan Buitengebied - Duinweg 10 en Lage Enkweg onherroepelijk 15

Het bestemmingsplan Buitengebied - Duinweg 10 en Lage Enkweg 15 is onherroepelijk. Het plan (NL.IMRO.0243.BP00198-0003) kunt u raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden).  Informatie domein Ruimte, mw. C. van den Bedem, tel. 411911.