Bestemmingsplan Buitengebied - Grevenhofsweg 2 onherroepelijk (13-11-2015)

Het bestemmingsplan Buitengebied Grevenhofsweg 2 is onherroepelijk geworden. Het plan (NL.IMRO.0243.BP00122-0003) kunt u ook raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden).