Bestemmingsplan Buitengebied - Hotel Van der Valk onherroepelijk

Het bestemmingsplan Buitengebied – Hotel Van der Valk is onherroepelijk geworden. Het bestemmingsplan ligt voor iedereen ter inzage in de Stadswinkel bij de balie Bouwen en Wonen.

Het plan (NL.IMRO.0243.BP00030-0004) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden).