Bestemmingsplan Buitengebied - Landgoed Molenweg onherroepelijk (04-02-2019)

Het bestemmingsplan "Buitengebied - Landgoed Molenweg" is onherroepelijk. Informatie: domein Ruimte, dhr. R. Huisman, tel. 411911.

Het plan (NL.IMRO.0243.BP00199-0003) kunt u raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden).