Bestemmingsplan Buitengebied - P-Veluwe onherroepelijk

Het bestemmingsplan Buitengebied – P-Veluwe is onherroepelijk geworden. Het plan (NL.IMRO.0243.BP00031-0003) kunt u ook raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden).