Bestemmingsplan SOMA College onherroepelijk (08-12-2010)

Het bestemmingsplan “SOMA College” is onherroepelijk geworden. 

Het plan kunt u ook raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden).