Buitengebied - Omgeving Duinweg 8 (24-03-2020)

Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied – Omgeving Duinweg 8 maakt het mogelijk om met gebruikmaking van de sloopregeling twee woningen op het perceel Duinweg 8 te realiseren.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 26 maart gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder tegen dit plan schriftelijk of digitaal hun zienswijzen kenbaar maken bij de gemeenteraad. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, de heer W. Nijeboer, tel. 411911.

Het plan (NL.IMRO.0243.BP00234-0001) kunt u ook raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden).

Zakelijke beschrijving:

Ten behoeve van het aantonen van de economische uitvoerbaarheid van de plannen is met de betreffende eigenaar een anterieure overeenkomst gesloten. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van bovengenoemde overeenkomst ligt gedurende dezelfde periode op dezelfde locatie voor een ieder ter inzage. Tegen de gesloten overeenkomsten en de zakelijke beschrijving kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Informatie: mw. M. Haverkamp, tel. 411911