Omgevingsvergunning Buitengebied - Boekhorstlaan onherroepelijk

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 22 november uitspraak gedaan inzake het ingediende hoger beroep tegen het besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning voor de herontwikkeling 1e fase Boekhorstlaan. Met de uitspraak is de omgevingsvergunning onherroepelijk geworden. Het besluit van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en de omgevingsvergunning liggen met ingang van 6 december voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Informatie: domein Ruimte, mw. C. van den Bedem, tel. 411911.

De uitspraak (NL.IMRO.0243.GU00229-0001) kunt u raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden).