Omgevingsvergunning Buitengebied - Boekhorstlaan onherroepelijk (05-12-2018)

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 22 november uitspraak gedaan inzake het ingediende hoger beroep tegen het besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning voor de herontwikkeling 1e fase Boekhorstlaan. Met de uitspraak is de omgevingsvergunning onherroepelijk geworden. 

De uitspraak (NL.IMRO.0243.GU00229-0001) kunt u raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden).