Omgevingsvergunning Buitengebied - MTB route Leuvenumsebos (27-11-2018)

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor de realisatie van een mountainbike (mtb) route door het Leuvenumsebos. De route gaat grotendeels over bestaande (mtb)paden en sluit aan op de mtb route in de gemeente Ermelo.

De omgevingsvergunning Buitengebied – MTB route Leuvenumsebos ligt met ingang van 6 december gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden tegen de omgevingsvergunning beroep aantekenen bij de rechtbank. U kunt alleen beroep aantekenen als u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend of indien u redelijkerwijze niet verweten kan worden dat u geen zienswijze ingediend heeft. Informatie: domein Ruimte, dhr. K.Kamphorst, tel 411911.

De omgevingsvergunning (NL.IMRO.0243.PB00219-0002) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden).