Omgevingsvergunning Buitengebied - Sonnevancklaan 2 (21-06-2018)

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor de herinrichting van een deel van het aan de zuidzijde van verpleeghuis Sonnevanck in de rand van het aangrenzende bosgebied, gelegen terrein waarbij onder meer enkele bestaande gronddepots worden ingericht voor in het gebied passende natuur. Informatie: domein Ruimte, dhr. E. de Graaf, tel 411911.

De omgevingsvergunning (NL.IMRO.0243.PB00220-0002) kunt u raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden).