Omgevingsvergunning Zuiderzeestraatweg 42 (25-08-2016)

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een paardenstapmolen op het perceel Zuiderzeestraatweg 42 te Hierden.

De omgevingsvergunning Zuiderzeestraatweg 42 ligt met ingang van 1 september gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden tegen de omgevingsvergunning beroep aantekenen bij de rechtbank. U kunt alleen beroep aantekenen als u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend of indien u redelijkerwijze niet verweten kan worden dat u geen zienswijze ingediend heeft. Informatie: domein Ruimte, dhr. E. de Graaf, tel 411911.

De omgevingsvergunning (NL.IMRO.0243.PB00174-0002) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden).