Ontwerpomgevingsvergunning Buitengebied - Lage Enkweg 13 (23-04-2019)

Burgemeester en wethouders zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van één nieuwe woning op het perceel Lage Enkweg 13. Het bestemmingsplan Buitengebied – Duinweg 10 en Lage Enkweg 15 maakt het mogelijk om door middel van de rood voor rood regeling op de betreffende locatie één woning te realiseren.

De ontwerpomgevingsvergunning Buitengebied – Lage Enkweg 13 ligt met ingang van 2 mei gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder schriftelijk of digitaal een zienswijze kenbaar maken bij de Burgemeester en wethouders. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, dhr. K. Kamphorst, tel. 411911.

De ontwerpomgevingsvergunning (NL.IMRO.0243.PB00241-0001) kunt u raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden).