Voorbereidingsbesluit Vitale Vakantieparken (09-11-2018)

De burgemeester maakt bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 8 november een voorbereidingsbesluit heeft genomen voor de gronden die zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende verbeelding, welke tot doel heeft om te bepalen dat het verboden is om:

  • nieuwe bouwwerken, geen gebouw zijnde te realiseren;
  • nieuwe recreatiewoningen op het recreatiepark Onze Woudstee, Parallelweg 26, te realiseren.

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op 9 november 2018. Het voorbereidingsbesluit met bijbehorende verbeelding ligt vanaf die dag voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Informatie: afd. Ruimte, mw. C. Kram, tel 411911.

Het plan (NL.IMRO.0243.VB00228-0001) kunt u ook raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden).