Wijziging eisen reclame uitingen uitkijktoren Boekhorstlaan (06-09-2017)

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied - P Veluwe zijn om de beeldkwaliteit van de uitkijktoren met beeldmerk te waarborgen beeldkwaliteitseisen vastgesteld. Gebleken is dat enkele van deze eisen in de praktijk niet voldoen. Bij besluit van 24 augustus heeft de gemeenteraad besloten de beeldkwaliteitseisen aan te passen.

De aangepaste eisen zijn toegevoegd aan het beeldkwaliteitsplan Boekhorstlaan en aan de welstandsnota. Informatie: domein Ruimte, mw. C. van den Bedem, tel. 411911