Wijzigingsplan Buitengebied - Zuiderzeestraatweg 64 onherroepelijk

Het wijzigingsplan Buitengebied - Zuiderzeestraatweg 64 is onherroepelijk geworden. Het plan (NL.IMRO.0243.WP00173-0003) kunt u ook raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden). Informatie: domein Ruimte, mw. M. Huisman, tel. 411911.