De Sypel

De Sypel was een beek die vroeger vlak buiten de stad stroomde. In de wijk vind je er onder andere het sportcomplex de Sypel.

Wijkbeheerder

Bart Borgman

Wijkmanager

Wijkmanager Bram Oudejans zet zich in om bewonersinitiatieven in de wijk te ondersteunen en te stimuleren. De wijkmanager is wegwijzer voor bewoners richting gemeente, organisaties en instellingen en zorgt ervoor dat de signalen uit de wijk op de juiste plek terechtkomen.

Wijkagent

Uw wijk heeft een eigen wijkagent. Bij de wijkagent kunt u terecht voor meldingen en informatie over openbare orde en veiligheid. 

Ontwikkelstrategie voor Groot Sypel

In 2012 is er een Structuurvisie vastgesteld voor Groot Sypel. Het doel van de Structuurvisie is om de samenhang van de verschillende functies (o.a. onderwijs, sport, maatschappelijke functies) in het gebied te verduidelijken en de identiteit van het gebied te versterken”. De tijdshorizon voor ontwikkelingen in het gebied is 10 tot 15 jaar. Het gebied Groot Sypel wordt de centrale ontmoetingsplek in de stad met ruimte voor maatschappelijke voorzieningen, met name onderwijs en vrijetijdsbesteding. De maatschappelijke voorzieningen komen in een parkachtige omgeving waar vrijetijdsbesteding vooral sportgerelateerd is en ruimte biedt aan evenementen.

De omgevingsstrategie (pdf, 48,5 MB) is gericht om het beter zichtbaar, beter bruikbaar en aantrekkelijker maken van het gebied als recreatieve en educatieve kern van Harderwijk. Via een Stappenplan wordt inzichtelijk gemaakt waar en wanneer de verschillende samenstellende onderdelen van het gebied als puzzelstukjes in en aan elkaar passen.