Bestemmingsplan Groot Sypel - Maltezerlaan 1 onherroepelijk (13-11-2014)

Het bestemmingsplan Groot Sypel – Maltezerlaan 1 is onherroepelijk geworden. Het plan (NL.IMRO.0243.BP00125-0002) kunt u ook raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden).