Bestemmingsplan Groot Sypel onherroepelijk (02-07-2013)

Het bestemmingsplan Groot Sypel is onherroepelijk geworden. Het plan (NL.IMRO.0243.BP00081-0003) kunt u ook raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden).