Bestemmingsplan Groot-Sypel - Verkeersweg 3 onherroepelijk (23-02-2018)

Het bestemmingsplan Groot Sypel – Verkeersweg 3 is onherroepelijk geworden.  Het plan (NL.IMRO.0243.BP00175-0003) kunt u raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden).