Omgevingsvergunning Groot Sypel - Parkweg 8 (17-07-2018)

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een nieuw clubhuis voor hockeyvereniging NWVMHC De Mezen met kleedruimtes, kantine en nevenfuncties. Het plangebied Parkweg 8 is gelegen op sportpark De Sypel ten noorden van de spoorlijn Amersfoort - Zwolle.

De omgevingsvergunning kunt u raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden). Informatie domein Ruimte, mw. T. Wendt, tel 0341 411911.